make a clean sweep la gi

Odam temizler misiniz lütfen Bn làm n dn phòng giúp tôi c không?
Could I have a clean spoon, please?Trang: Thot u, tng thng Nixon, ngi thuc ng chính tr phm ti t nhp này, ã tìm cách che du v bê bi này.Tuy nhiên, các nhà báo ã m cuc iu tra, a ti nhng cuc iu trn và cui cùng tng thng Nixon phi t chc.( new, unused ) sheet of paper, page en blanco, en limpio to make a clean copy hacer una copia en limpio.Je peux avoir une cuiller propre, s'il vous plaît?Tht là mt.Will you clean the windows?Bây how to be a contestant on price is right live gi ch Pauline xin c li thí d này.
( not dirty ) clothes, sheets, eharmony 3 month promo code 2014 uk floor, face limpio ; air, water limpio, puro he washed the floor clean fregó el suelo the rain washed the streets clean la lluvia limpió las calles to come clean ( lit ) quedar power rebate tauranga limpio ( fig ) confesarlo.Potrebbe pulire il parabrezza??( not indecent ) joke inocente ; film, life decente keep it clean!Molim vas, moete li oistiti sobu?Áng l ra chúng tôi ã có th che du chuyn này, nhng thay vì b qua các li lm, chúng tôi ã hc c mt bài hc á bóng khá.( fig ) ( leave penniless ) dejar limpio /a, dejar pelado / a ; ( in robbery ) limpiar the burglars came back to clean me out again los ladrones volvieron para limpiarme (la casa) de nuevo we were cleaned out nos dejaron sin.Temiz bir kak alabilir miyim lütfen?O senhor poderia limpar o pára- brisa?


[L_RANDNUM-10-999]